Gia hạn thí điểm ô tô du lịch tự lái qua cửa khẩu Móng Cái

Theo đó, thời gian thí điểm hoạt động xe ô tô du lịch tự lái Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái được gia hạn hoạt động trên đến hết ngày 30/6/2019. Việc gia hạn là nhằm tạo điều kiện cho Quảng Ninh tiếp tục xem xét, đánh giá kỹ việc thí điểm của hoạt động xe ô tô du lịch tự lái Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái vào TP Hạ Long.

Gia hạn thí điểm ô tô du lịch tự lái qua cửa khẩu Móng Cái

Chính phủ vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ninh thông báo chấp thuận đề xuất của tỉnh Quảng Ninh về việc gia hạn thời gian thí điểm hoạt động xe ô tô du lịch tự lái Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái vào TP Hạ Long.

Theo đó, thời gian thí điểm hoạt động xe ô tô du lịch tự lái Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái được gia hạn hoạt động trên đến hết ngày 30/6/2019. Việc gia hạn là nhằm tạo điều kiện cho Quảng Ninh tiếp tục xem xét, đánh giá kỹ việc thí điểm của hoạt động xe ô tô du lịch tự lái Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái vào TP Hạ Long.

Trong thời gian gia hạn, Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục hoàn thiện phương án quản lý phù hợp với tình hình thực tế nhằm phát huy tối đa hiệu quả KT-XH, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về an ninh trật tự, an toàn xã hội và tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật hiện hành.

Việc thí điểm hoạt động xe ô tô du lịch tự lái Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái vào TP Hạ Long được thực hiện từ ngày 1/6/2018. Tính đến thời điểm 25/12/2018, đã có 289 xe ô tô, 988 du khách từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam đi du lịch Hạ Long, Quảng Ninh.
 

Bình luận